Loading…
Attending this event?
avatar for VoiceFinder - Exhibitor

VoiceFinder - Exhibitor

VoiceFinder S.A. to rozwijająca się firma działająca w branży nowoczesnych technologii biometrycznych. Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem autorskich rozwiązań w zakresie technologii systemów identyfikacji mówcy i rozpoznawania mowy. Spółka powstała w maju 2013 roku, jednym z udziałowców jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Tworząc innowacyjne rozwiązania współpracujemy z Kancelarią Senatu oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Autorem przedsięwzięcia Jacek Mirecki, pełniący funkcję prezesa zarządu. W 2011 roku biznesplan opisujący założenia dla nowej firmy świadczącej usługi w oparciu o technologie automatycznego rozpoznawania mowy i mówcy zajął III miejsce w I edycji konkursu „ Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości”. Organizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie, w ramach projektu systemowego „Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego”.